Sivas'ta yaşananlar, devletin katliam modelidir

Türkiye Solu
Görünüm

Sivas’ta Madımak otelinde 37 kişinin yakılarak katledilmesi üzerinden 24 yıl geçti. Ancak Alevi toplumunun katledilme, asimile edilme, yok edilme korkusu iktidar ve devlet organları tarafından diri tutulmaya devam ediliyor.

Bu yüzden Aleviler açısından ne Dersim ne Maraş ne Sivas ne de Gazi geçmedi… Geçmesi de mümkün değil çünkü yaşanan katliamların sorumluları devlet tarafından korundu, kollandı. Hesabı verilmeyen bu zulümler Alevi toplumuna korkmayı, gizlenmeyi empoze ediyor.

Türkiye’de toplumun ne kadarı Alevi ne kadarı Sünni çoğunluk kimdir belirsiz ancak devlet ezici “Sünni” geleneği zorbalığı ve katliamların ana mimari olmasını sağlıyor. Devlet sadece başbakan ya da cumhurbaşkanı değil; organlarındaki bürokrasi Sünni gelenekle, hegomonya ile yetiştirildi. Yoksa Dersim katliamında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Başbakan İsmet İnönü Alevi kökenliydi; Sivas’ta koalisyon hükümetinin lideri Erdal İnönü Alevi olması devlettin mezhep siyasetiyle “böl, parçala; parçaları birbirine saldırt” siyasetleri kişiler değiştiremez.

Tabii 2002’lerden sonra AKP iktidarı ile ayrıştırıcı, mezhepçi dil artık alenileştirildi. Bu da beraberinde Alevilere yönelik dönem dönem saldırıların yaşanmasına neden oldu. 15 Temmuz’da tabanını sokağa çağıran Erdoğan, güruhun Alevi mahalleri ve köylerine karşı saldırılarına zemin oldu. 15 Temmuz sonrası Alevi köyleri nöbet tutarak yaşam haklarını savunmaya çalıştı. Sivas’ı, Maraş’ı yaşayanlar öz savunmayı artık öğrendi. Yine 2017 yılında Muharrem ayında AKP’li Ankara Belediyesi aşure dağıtımını yasaklayarak devletin ayrıştırıcı, yoksayıcı, yasaklayıcı zihniyetinin canlı örnekleri oldu.

1993 yılında Pir Sultanı anma etkinliklerinde Sivas şehrine gelen aydınlar, devlet organizasyonu ile katledildiler. Aydınların kaldığı otel, Sivas şehrine dışardan da gelen gerici güruhun adım adım önce oteli etrafını çevirmeleri, ardından otele saldırmaları ve arkasından yakmalarıyla yaşandı. Tüm bu katliam olurken Sünni Türkiye devleti aydınların otelde yanmasını seyretti.

1993’te sadece Sivas değil tüm Türkiye’de insanlar sel olup yollara düşseydi, Sunni devlet dünde bugünde bu kadar rahat katledemeyecekti.

İşçilerin Sesi Gazetesi Temmuz 2017, Sayı 64

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS