Birleşik Emek Hareketi kuruldu...

Emek
Görünüm

Çeşitli sektörlerden işçiler 17 Aralık  Pazar günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek Birleşik Emek Hareketi adıyla bir girişimde bulundular. 

Birleşik Emek Koordinasyonu Girişimi tarafından etkinliğe ilişkin yapılan çağrıda işçi meclislerine vurgu yapılıyor. İşçiler kürsüden mücadele deneyimlerini ve de iş koşullarının zorluklarından bahsettiler.

"İşçilerin illallah ettiği bürokratik sendikal yapılardan farklı olarak, işçi demokrasisinin yeşereceği, işçi sınıfının kendi kolları ve aklıyla var edeceği merkezlerin, işçi meclislerinin ülkemizin her yerinde kurulması için bir adımdır" ifadeleri sıkça kullanıldı.

Bu baskılar ve de haksızlıklar sadece sendika bürokrasinin ürünü değil. Sistem sorunu. Patronlar içimizden çıkan sendikacıları, bürokratları bir araç olarak kullanma beceresine, gücüne sahip. Esas hedefimizi, yani sendikal bürokrasiyi de yaratan ekonomik ve siyasi zemini unutmamamız gerekir.

Birleşik Emek Harekti gibi oluşumlar başlangıçta kalabalık ve de moral verici oluyor. Ama bir süre sonra sayı düşüyor, yerini moral bozukluğu alıyor.

Bu gibi oluşumların başladığı gibi gitmesi için işçilerin ve emekten yana olanların destek vermesi gerekir. Gördüğümüz kadarıyla toplantıya gerçekten işçi olarak katılan Lüleburgaz’dan bir cam işçisi bir de Soma’dan maden işçisiydi.

Diğer işçiler direnişçi, bilinçli kişilerdi. Küçük işyerlerinde veya büyük işyerlerinde bile olsa azınlık eylemlerinin öncüsü militan işçilerdi.  İşyerlerinde, fabrikalarda kitlesel mücadele için her düzeyde örgütlenmeksizin, en önemlisi de işçilere siyasal bir hedef göstermeksizin yürütülecek bütün çalışmalar sendikalizmin sınırları içinde kalacaktır.

Sendikal seviyede de olsa işçi sınıfı içinde çalışma yürütmek gereklidir. Patronu da, sendikacıyı da, kapitalist sistemi de işçilerin birliği çökertir. Yeterki birlikte ve sınıf temelinde mücadele edelim.

En önemlisi, işçi sınıfının esas ihtiyacı olan bugünkü sermaye düzenini yıkacak devrimci mücadeleyi, bu mücadele için devrimci partiyi işçi sınıfı içinde inşa etmeyi aklımızdan çıkartmayalım

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Facebook'ta İşçilerin Sesi