"Ne kadrosu yahu"

Sendika
Görünüm

AKP Hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta taşeron çalışan işçilere kadro vereceklerini söylüyorlar. Ancak, 696 sayılı KHK ile verilen kadro tüm taşeron işçilerini kapsamıyor.

Erdoğan’ın katıldığı bir organizasyonda kadro talebini kendisine ileten Kamu İktisadi Teşekküllerinden (KİT) Şeker Fabrikası işçisine verdiği yanıt, gerçek bir durumu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgisini ifade eden kalabalığın içerisinden yürürken o esnada yanına yaklaşan ve “KİT’lere kadro, şeker fabrikalarına kadro cumhurbaşkanım” diye seslenen bir yurttaşa “Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte” yanıtını verdi.

696 Sayılı KHK ile düzenlenen taşeron işçilere kadro verilmesine dair düzenleme bütün taşeron işçileri kapsamıyor.

Kimler devre dışı?

KİT’lerde (TRT, PTT, TEDAŞ, Şeker Fabrikaları, THY vb.) çalışan taşeron işçiler,

Anahtar teslimi ihale alan taşeron şirketlerde çalışan işçiler,

Hizmet alımı örneğin, araç ise, kullanıcısı şoförler, yemekhanelerde çalışanlar,

Emekli olup çalışan işçiler,

Güvenlik soruşturmasından ve yazılı sınavdan geçemeyenler,

Sulh sözleşmesi (dava açmayacağım, açtığım davalardan feragat ediyorum) demeyenler,

10 günlük başvuru süresini kaçıranlar, 11 Ocak’tan sonra başvuranlar, başvurusunu ilgili kamu kuruluşuna yapmayanlar,

İhalelerde işçi ücretlerinin yüzde 70’i ödeme yükümlülüğünde olmayan şirketlerin çalışanları, kadroya alınmayacaklar.

Kimler kadro alacak?

Kamuda çalışanlar 4 statüde istihdam ediliyor. Bunlardan doğrudan merkezi hükümete bağlı kurumlarda (bakanlıklarda) çalışanlar, özel bütçeli kamu kurumlarında çalışanlar (vakıflar) kadro için başvuruda bulunabilecek.

Belediyelerde çalışanlar ise, ilgili belediyenin yükümlülüğünde olan iktisadi işletme açarak taşeron işçiler kadroya alınacak.

Kadroya alınma işlemi Nisan ayının ilk haftasında sona erdirilmiş olacak.

Toplu sözleşmede durum

KHK ile yapılan değişikliğe göre kadroya alınacak taşeron işçilerin işkolu, taşeron işçinin kadroya alınacağı kamu kuruluşunun bulunduğu işkolundan farklı ise, kadroya alınan işçiler eskiden çalıştıkları şirketin işyerinin girdiği işkolundan SGK’ye bildirilecek ve bağımsız işyeri sayılacak.

Öğretim Üyesi Aziz Çelik’in dikkat çektiği gibi, yasa açık: “Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdiği işkolundan sayılır.” Bu madde gereği kadroya alınan taşeron işçiler ilgili kamu kuruluşunda kadroya alındıklarında, o kamu kuruluşunun girdiği işkolundan tescil edilmeleri, varsa oradaki toplu iş sözleşmesinden yararlanmaları ve isterlerse oradaki sendikaya üye olabilmeleri gerekiyordu. Varsa toplusözleşme, bundan yararlanması gerekiyordu.

Ortaya şu çıkıyor: Aynı kamu kuruluşunda aynı işi yapanlar farklı işkollarında sayılarak farklı sendikalara üye olacaklar. İşyerindeki toplusözleşme sona erdikten sonra işkolunu değiştirip, toplusözleşmeye dahil olacaklar. Yani neredeyse 2019’un sonuna kadar kadroya geçen işçi sözleşmeden yararlanamayacak.

Ya sendikalar?

Aziz Çelik’in verdiği rakamlara göre, Hak-İş dört yılda 378 bin üye artırarak, üye sayısını 166 binden 544 bine yükseltti. Hak-İş’in üye artış oranı yüzde 327 oldu.

Aynı dönemde Türk-İş üye sayısını 198 bin artırarak 709 binden 907 bine yükseltti.

DİSK’in üye sayısı ise 100 binden 146 bine yükseldi. Bu köklü değişikliğin temel nedeni taşeron işçilerin büyük ölçüde Hak-İş’e üye sendikalara kaydedilmesidir.

Öyle görülüyor ki, kamuda devam eden Türk-İş hakimiyeti, önümüzdeki 2 yıl içinde hızla Hak-İş lehine değişecek ve Hak-İş Türk-İş ile arasındaki açığı kapatıp belki de birinci konfederasyon olacak. Kamu çalışanları arasında Memur Sen AKP’li yöneticiler eliyle kolayca birinci konfederasyon yapılmıştı. Şimdi bu durum işçi sendikalarına gelmiştir.

Sonuç olarak taşeron işçilere kadro verilmesi meselesinin KHK’ya girmesinden tutun, bütün işçileri kapsamamasına, oradan toplusözleşme ve sendikalar arası rekabete varıncaya kadar çok farklı düzeylerde sonuçları olacaktır. Kuşkusuz, azımsanmayacak sayıda taşeron işçisi kadroya geçmiş olacak. Fakat taşeron işçilere kadro verildi, demek gerçeği tam olarak yansıtmayacak.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Facebook'ta İşçilerin Sesi