Maltepe 1 Mayıs’ı kalabalık ama heyacansızdı...

Sendika
Görünüm

Buyıl İstanbul’da yine iki 1 Mayıs vardı. Birincisi, Maltepe sahilindeki dolgu alanda gerçekleşti. İkincisi, Saraçhane’den Taksim’e yürüyüş ve ardından temsili bir grubun Taksim Meydanına çıktığı eylem oldu.

Maltepe çağrısı ise, DİSK, KESK, TTB, TMMOB tarafından. Sosyalist grupların çoğunluğu Maltepe’deydi. Taksime bir kaç grup çağrı yaptı.

Maltepe miting alanı bir hayli büyük. En son, 16 Nisan referandumunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir ay süren Adalet Yürüyüşünü bir mitingle sonlandırdığı yerdi.

Bir kaç milyon insanı alabilecek kadar büyük olan bu alanın sadece bir kısmı 1 Mayıs’a ayrılmıştı. Farklı sayılar verilse de yüzbinden fazla insanın (200 bin diyen de var) katıldığı bir miting oldu. Öyle ki, miting alanına 4 konuşmacı ve müzik gruplarının sahne almasından sonra dahi, grupların girişi devam etti.

Son yıllarda ender tanık olduğumuz sendika kortejleri bu yıl görünür oldular. Daha önce Gebze’de miting düzenleyen sendika ve siyasi çevreler de Maltepe’de yerlerini aldılar.

Erken seçim sebebiyle CHP ve HDP hissedilir bir kitleyle alanda yer aldı.

1 Mayıs Maltepe mitingi siyasi mesajlar içeren konuşmalarla geçti, işçi sınıfının talepleri konuşmalada ve pankartlarda ciddiyetle yer almadı. Örneğin, 1 Mayıs’ın tarihi kökeninde yer alan iş saatlerinin düşürülmesi gibi bir talep alanda duyulmadı.

Belki tek ilginç olan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun 1 Mayıs’a bir iki gün kala –ne acelesi vardıysa!- CHP’den milletvekili adaylık başvurusu yapması sebebiyle sahnede yer almamış olmasıdır.

Taksim çağrısı karşılık bulmadı

Taksim çağrısı bu kez DİSK’e bağlı iki sendika (Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş) tarafından yapıldı. Genellikle siyasi çevrelerin çağrı yaptığı Taksim Meydanı’na iki sendika tarafından çağrı yapılması da beklenen etkiyi yapmadı.

Bunun bir nedeni, DİSK içindeki bölünmenin taraflarından biri olarak çağrının yapılmış olmasıdır. Son kongreden beri DİSK içinde iki ayrı kutup oluşmuş ve kemikleşmiş durumda.

Oysa ki, özellikle mevcut siyasi konjonktürde, işçi sınıfının birliğinin önemi ortadadır. Türk-İş’in kararına rağmen bazı şubelerin Maltepe mitingine katılmış olması, Taksim çağrıcılarının tutumuna göre, birlikçi bir tavır olmuştur.

Taksim çağrısına rağmen meydaha temsili katııma izin verilmiştir.

Nakliyat-İş Sendikasnın Pertevniyal-Saraçhane caddesinde bulunan genel merkezinin önünde toplanan sendikalar bir kaç yüz metre yürüdükten sonra, polisin uyarısı üzerine Saraçhane Parkına geçtiler. Burada bir süre bekleyen, slogan ve halaylarladevam eder bekleyiş, sendikacılar ile polis arasındaki görüşmelerin anlaşmaya varmasına kadar sürdü. Her iki sendikadan temsilen 100’er kişinin Taksim Meydanı’na çıkmasına, çelenk koymasına, 1 Mayıs 1977’de öldülünenleri anmasına izin verildi.

Taksim’e çıkmak üzere Beşiktaş’ta toplanan küçük grubun neredeyse tamamı (toplamda 84 kişi) gözaltına alındı. Beş gün sonra da serbest bırakıldılar.

2018 1 Mayıs’ı OHAL’e, AKP’nin polis rejimine rağmen 100’den fazla kentte ve alanda kutlandı. İşçi sınıfının boyuneğmeyeceği mesajı verildi.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Facebook'ta İşçilerin Sesi